Huisregels

Wij streven ernaar om ieder bezoekje tot een groot succes te maken. Daarom hebben wij enkele huisregels opgesteld.

Boeken

Voor een bezoek aan een bedrijf, school of instelling wordt de tijd in onderling overleg afgestemd.

Voor huisbezoekjes geldt dat u een datum en een tijdsbestek waarbinnen Sint kan komen kunt kiezen. Om zo veel mogelijk kinderen te kunnen bezoeken probeert Sint de bezoekjes zoveel mogelijk op een efficiënte route te plannen. U krijgt uiterlijk één dag voor het bezoek de definitieve tijd te horen. Mocht een bezoek binnen de geplande tijd niet mogelijk zijn dan volgt altijd overleg met u. Indien een bezoek binnen de gevraagde tijd niet mogelijk is en er geen andere mogelijkheid is kunt u de reservering kosteloos annuleren. U ontvangt van ons een bevestiging, vanaf dat moment is de reservering definitief.

Annuleren

De Sint heeft het ieder jaar erg druk en na een bevestigde reservering houden Sint en Pieten de geboekte tijd gereserveerd. Wilt u het bezoek alsnog annuleren? Dan gelden hiervoor de volgende regels:

Annulering tot 6 weken voor de bezoekdatum Kosteloos annuleren
Annulering vanaf 6 weken voor de bezoekdatum tot aan de datum van de landelijke intocht 50% van het totaalbedrag
Annulering na de datum van de landelijke intocht 100% van het totaalbedrag

Betaling

Particulieren kunnen aan het eind van het bezoekje een envelop met het totaalbedrag aan Piet meegeven. In geval van annuleringskosten ontvang u van ons een factuur die per bank betaald dient te worden.

Bedrijven ontvangen van ons een factuur die binnen 14 dagen na factuurdatum per bank betaald dient te worden. Ons IBAN-nummer is NL82RABO0122736850 t.n.v. Diëtistenpraktijk de Greef Veldhoven.

Indien de factuur niet tijdig betaald wordt dan kan De Hulpsint besluiten de factuur ter incasso uit handen te geven. In dat geval worden de hieraan verbonden incassokosten aan de opdrachtgever doorberekend.

Schade / aansprakelijkheid

De Hulpsint kan door de opdrachtgever niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en grove schuld van De Hulpsint. In het geval op De Hulpsint enige aansprakelijkheid zou rusten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het aan de opdrachtgever gefactureerde bedrag.

Mocht tijdens het bezoek door toedoen van uw partij schade ontstaan aan onze eigendommen, dan worden de kosten van herstel/vervanging aan u doorberekend.

De Hulpsint is niet aansprakelijk in het geval van verlies, diefstal en/of aan de opdrachtgever toebehorende gelden en/of goederen.

Verzorging

Wij staan garant voor een perfecte verzorging. U kunt ervan op aan dat onze uiterlijke verzorging en kledij optimaal is. Onze medewerkers zijn van onberispelijk gedrag en voorzien van kostuums en haarwerken van een degelijke kwaliteit.

Sint en Piet zijn rook- alcohol- en drugsvrij. Dit verwachten wij ook van de omgeving waarin ons bezoek plaatsvindt.

Beeld- en geluidopnamen.

Zonder voorafgaande toestemming van De Hulpsint is het niet toegestaan om gebruik te maken van beeld- en geluidopnamen te gebruiken in een zakelijke of commerciële sfeer, zoals bijvoorbeeld reclame, gebruik van ons beeld- en of geluidsmateriaal op een website, bedrijfsfolders, advertenties, op producten, flyers, posters etc. alles in de ruimste zin des woords.

Wel toegestaan is het om beeld en geluidsmateriaal te gebruiken in huiselijke kring en of in bijvoorbeeld een personeelsblad.

Klachten

Wij hopen dat het bezoekje naar uw tevredenheid verloopt.
Mocht u toch klachten of suggesties voor ons hebben dan horen wij dit graag!